Ilse Dragon

De juiste lifestyle kiezen doe je zo!

Wat zijn islamitische boeken?

2 min gelezen
Islamitische boeken

De heilige islamitische boeken zijn geschriften waarvan moslims geloven dat ze door Allah zijn geschreven door middel van talloze profeten door de geschiedenis heen. volgens het moslim geloof verkondigen al deze teksten Gods code en voorschriften voor het volk. Ondanks de nadruk die moslims leggen op de koran als Gods ultieme openbaring aan de mensheid en als aanvulling en bevestiging van eerdere geschriften. De islam spreekt over het eren van alle voorgaande geschriften en vertrouwen in alle geopenbaarde geschriften is een religieus artikel in de islam. De Tawrat (Torah of Wet) gegeven aan Musa (Mozes) en de Zabur (Psalmen) geopenbaard aan Dawud (David) evenals de Injil (het Evangelie) geopenbaard aan Isa behoren tot de boeken die in de Koran (Jezus) worden geopenbaard. ).

Islamitische boeken

Wat zijn de belangrijkste boeken?

De koran is de belangrijkste religieuze tekst van de islam. Wat moslims geloven is een goddelijke openbaring. De Thora werd aan Mozes (Musa) geopenbaard, zoals vermeld in de koran. Moslims beweren dat de huidige Thora in de loop van de tijd is gecorrumpeerd en niet langer betrouwbaar is. De Koran noemt de Zabur die vaak wordt geïnterpreteerd als het Boek der Psalmen. Als zijnde de heilige Schrift geopenbaard aan koning David (Dawud). De Injil was het heilige boek dat volgens de koran aan Jezus (Isa) werd geopenbaard. Geleerden hebben de Psalmen doorgaans geïnterpreteerd als heilige lofliederen in plaats van als een boek dat de wet handhaaft. Ondanks het feit dat sommige moslims geloven dat de Indjiel betrekking heeft op het hele Nieuwe Testament, zijn de meeste geleerden en moslims het erover eens dat dit niet het geval is. Dit zijn slechts korte beschrijvingen van het boek. Als je dieper wilt graven en de islamitische boeken in een diepere context beter wilt begrijpen, moet je overwegen om een ​​aantal van deze boeken te kopen. De islam is inderdaad een prachtige religie. Het moet op een dieper niveau worden begrepen en dit is mogelijk door er boeken van te kopen. Koop nu islamitische boeken op Soennah-dokter.nl.

Meer verhalen